Cerca d'artistes

Inscriu-t’hi

El cens d’artistes de Sant Feliu de Llobregat és una iniciativa municipal que té com a objectiu difondre i promocionar els nostres artistes i la seva obra.

La inscripció és gratuïta i fàcil.

Només cal iniciar la inscripció amb aquest formulari i indicar la informació de contacte i el contingut en text, imatge o video de l’artista, que després d’un procés de moderació es publicarà -amb el vist-i-plau de l’artista- i quedarà disponible al lloc web per tots els visitants.

En qualsevol moment es pot realitzar una modificació del contingut i en qualsevol moment es pot realitzar la baixa.

La informació que reculli al seu perfil serà difosa públicament. L'Ajuntament es reserva el dret de retirar els continguts que puguin anar en contra dels principis i condicions de l'Ajuntament.